GMR

Despre noi
Suport logistic
Portofoliu
Onorarii

SUPORT LOGISTIC

Experienţa dobandită în cadrul procedurilor în care am fost desemnați în calitate de administratori sau lichidatori judiciari a permis confruntarea cu numeroase situaţii, echipa noastră de specialiști rezolvând de la delicate situaţii legate de plăţi, producţie sau conflicte cu angajaţii până la dezvoltarea strategiilor economice necesare menţinerii şi reabilitarii firmelor aflate în administrare, dovedind de fiecare dată că poate face faţă cu succes oricărei situaţii, oricât de particulare, generate de procedura insolvenţei.

Raportat la nevoile logistice pe care le solicită gestionarea procedurii insolvenţei, subliniem faptul că, privind dotările, Global Money Recovery dispune de un sediu central, situat în municipiul Oradea, compus din mai multe birouri şi sală de consiliu, beneficiind de asemenea de dotări tehnice de ultimă oră. Pentru o rapidă procesare a informaţiilor şi menţinerea unui grad ridicat de contact cu debitorii şi creditorii, dispunem de o pagină dinamică de internet, respectiv www.gmrgroup.ro sau  www.globalmoneyrecovery.ro în cadrul căreia sunt publicate toate notificările, convocările şi rapoartele întocmite de societate în calitate de administrator sau lichidator judiciar, precum şi toate publicaţiile de vânzare pentru diversele bunuri mobile sau imobile ofertate în cadrul procedurilor de faliment.

În ceea ce privește echipa noastră, menționăm că societatea este reprezentată de specialiști cu experienţă îndelungată în profesiile pe care le exercită precum şi în cea de practician în insolvenţă. Organizatoric, compania este structurată pe patru departamente cu sarcini bine trasate în gestionarea unei proceduri de insolvenţă, pe lângă acestea, un rol extrem de important avându-l și colaboratorii externi. Coordonarea proiectelor se face de către managerii de caz din a căror echipă fac parte reprezentanţi ai departamentelor societăţii cu responsabilităţi bine determinate.